yüksek komiserler kurulu

"3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 24 üncü maddesi ile 6132 sayılı kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli kurulu ifade eder."

-tjk.org'den alıntıdır.
ne is yaptiklari mechul, aldiklari maaşlari hakettigini dusunmedigim ,cok kez sovdugum, hakkimi haram zikkim ettigim kisiler toplulugu..
"yüksek komiserler kurulu; 639 sayılı gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname'nin 24 üncü maddesinde belirtildiği üzere, bakanlığın sürekli kuruludur. bu kurul, at yarışları hakkında 6132 sayılı kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan at yarışları yönetmeliği'nin 5 inci maddesi uyarınca, bakan tarafından, tercihen at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, üniversite mezunu ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı devlet memurları kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyan kişiler arasından seçilen dokuz kişiden teşekkül eder. bakan, üyeler arasından bir kurul başkanı ve başkan yardımcısı görevlendirir.

yüksek komiserler kurulu üç yıl için seçilir. üyeliklerden birinin boşalması halinde, yeni seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.

başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı, bunun da bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye, kurula başkanlık eder. kurul, en az üçte iki çoğunluk ile toplanır. kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. oylarda eşitlik halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır.

yüksek komiserler kurulu'nun görev ve yetkileri, 6132 sayılı at yarışları hakkında kanun ve 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı gıda ve yem kanununa bağlı olarak çıkarılan ve 19 / 4 / 2011 tarihli ve 27910 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan at yarışları yönetmeliği'nin 7 nci maddesinde belirtilmiş olup, özetle; ülkemizde 6132 sayılı kanun hükümlerine göre yapılan at yarışları ve bu yarışlar üzerine tertip edilen müşterek bahisler, at ıslahı ve atçılığın teşvik edilmesi ile safkan arap ve ingiliz atlarının soy kütüğü işlemleri konusunda çalışmalar yapmaktadır."

01.01.2017 tarihi itibariyle;

mehmet hadi tunç - başkan
dr. nihat pakdil - başkan yardımcısı
muharrem selçuk - üye
özkan köylübay - üye
behçet homurlu - üye
mustafa özdemir - üye
şeref somtürk - üye

-ykk.gov.tr'den alıntıdır.
demoklesin kılıcı !
vereceğim link 3 bölümden oluşuyor. dileyen tamamını seyretsin ama özellikle, vereceğim linkte 3.50 ile 4.12 saniye arasında olan görüntüler bizim için de büyük önem taşıyor senenin 1984 olması ayrı bir ilginç nokta. yaklaşık olarak amerika ile aramızda 34 senelik bir fark var.
ykk..yardakçıkararsızkapıkulları..
youtube abone hilesi