tyaysd

türkiye yarış atı yetiştiricileri sahipleri derneği

derneğin misyonu; “at sahibi” ve “at yetiştirici” olan gerçek ve tüzel kişilerin bilgi ve çalışmalarını geliştirmek, birleştirmek, bu alanlardaki çalışmalarını sürekli olarak arttırmak, yarış atı yetiştiriciliği ve at yarışları geleneklerini, ahlaki ve etik ilkelerini korumak, at sahiplerini ve at yetiştiricilerini çağdaş uygarlık seviyesinde maddi ve manevi yönleriyle geliştirmek, ilerletmek, korumak, uluslararası kural, yöntem ve ilkelere uygun olarak türkiye’de veya yurtdışında at yarışları ve her türlü atlı spor müsabakaları düzenlemek, ulusal ve uluslararası alanda türk atçılığı, at yetiştiriciliği ve at yarışçılığını, atlı spor müsabakalarını tanıtmak ve tüm yönleriyle gelişmesini sağlamak, katkıda bulunmak, bu amaç ve konularla ilgili olarak üyelerinin dışında ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik kamu yararına çözümler üretmek ve türkiye’nin toplumsal gelişmesine katkıda bulunmaktır.

tjk'dan önce türkiye'de ilk kez at yarışlarını organize etmek ve üzerine bahis oynatma yetkisine sahip kurumdu.
youtube abone hilesi