müşterek bahis harici koşan at

"resmi programda müşterek bahis harici koşacağı ilan edilen ve koşuyu bitiriş derecesi müşterek bahisler yönünden yapılan değerlendirmede dikkate alınmayan atı ifade eder."

-tjk.org'den alıntıdır.
artık uygulanmamaktadır. eskiden bültenlerde müşterek bahis harici koşan atın yanına “mbh” yazılırdı.
youtube abone hilesi