at

"aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayları ifade eder."

-tjk.org'den alıntıdır.
youtube abone hilesi